INDEX︎ NEXT︎        

DONG︎ NAN ︎XI ︎BEI︎ 

TEAM: Juan Qin(Hunan, China) / Josephine(Jakarda, Indonesia) / Quan Geng Hui(Seoul, South Korea)/ Shu Meng Wang(Jilin, Changchun)

Direct: Juan Qin
Design: Juan Qin / Josephine / Quan Geng Hui / Shu Meng Wang
Photography: Juan Qin & Josephine 

SOUND RESEARCH
CD COVER

THANKS FOR WATCHING︎
READ MORE︎︎